دیوان عدالت اداری

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 13 شهریور 1392 حامد صفائی آتشگاه 6923
رأي 701 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص سمت شاكي 19 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7182
رأي وحدت رویه 699 قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 19 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5089

مطالب مرتبط