مصاحبه با رتبه‌های برتر آزمون‌های حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
مصاحبه با رتبه 16 آزمون کارشناسی ارشد 1395- گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی 12 اسفند 1395 حامد صفائی آتشگاه 14819
مصاحبه با رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد 1395- گرایش حقوق خصوصی 01 اسفند 1395 حامد صفائی آتشگاه 20462
مصاحبه با رتبه 33 آزمون کارشناسی ارشد 1395- گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی 27 بهمن 1395 حامد صفائی آتشگاه 13101