مقاله

مقالات در این دسته قرار می گیرند.

پرینت

جرم یا جنگ؟ تاملی جرم شناختی در مفهوم محاربه: دکتر حسین غلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله حاضر، پژوهش جناب آقای دکتر حسین غلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد. مطالعه این مقاله ارزشمند و گران‌بها به عموم دانش‌پژوهان حقوقی، به خصوص محققان حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی توصیه می‌گردد. از جمله آثار برجسته آقای دکتر غلامی، می‌توان به کتب 1. بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم، نشر میزان و 2. عدالت ترمیمی، نشر سمت اشاره داشت.

منبع اصلی مقاله: مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد عالیقدر فقه و حقوق دكتر ابوالقاسم گرجی، جلد دوم، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ نخست، 1389، صص450-429.

متن مقدمه و PDF مقاله در ادامه مطلب جهت دانلود قرار گرفته است.

پرینت

دیباچه استاد نجفی ابرندآبادی: قضایی شدن مرحلۀ اجرای کیفر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، قضایی شدن مرحلۀ اجرای کیفر، دیباچه در: جعفرزاده، فخرالدین، اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات دادیار، اصفهان، چاپ اول، ۱۳۸۶.

پرینت

رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی، (درباره رابطه آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی) از استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجفی ابرندآبادى، علی حسین، «رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی، (درباره رابطه آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی)» مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، چاپ اول، نشر گرایش، 1388.

پرینت

مقاله سیاست جنایی استاد نجفی ابرندآبادی (1384)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجف ابرندآبادی، علی‌حسین، سیاست جنایی، در: علوم جنایی- گزیده مقالات آموزش برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران- کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، انتشارات سلسبیل، قم، جلد دوم، چاپ نخست، بهار ۱۳۸۴.

 

پرینت

جرم‌شناسی در فضای سایبر: نشست علمی با حضور استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

     نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم‌شناسی در فضای سایبر، مجله‌ی تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‌ی 36، شهریور 1388.

 

پرینت

گفت­ و گو با صاحب­نظران (دکتر نجفی ابرندآبادی، دکتر میرمحمدصادقی و دکتر الهام)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

گفت­­ و گو با صاحب­نظران (دکتر نجفی ابرندآبادی، دکتر میرمحمدصادقی و دکتر الهام): مجلۀ ترجمان حسبه (فصلنامۀ تحقیقی- پژوهشی پژوهشکدۀ سازمان تعزیرات حکومتی): سال سوم، شماره‌ 7و8 و 9 سال 1381.

پرینت

تورم جمعیت زندان‌ها: در جست‌وجوی کارآمدترین راه‌حل‌ها

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

تورم جمعیت زندان‌ها: در جست‌وجوی کارآمدترین راه‌حل‌ها


تالیف دکتر هانس یورگ آلبرشت

ترجمه و تحقیق:
دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر حمید بهره‌مند، دکتر بهزاد رضوی‌فرد، دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر رحیم‌‌ نوبهار، دکتر امیرحسن نیازپور.

پرینت

دیباچه حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم از استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجفی ابرندآبادى، علی حسین، حقوق کیفري در آغاز هزاره سوم، دیباچه در : فلچر، جرج، مفاهیم بنیادین حقوق کیفري، برگردان: سیدمهدى سیدزاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم اسلامى رضوي، 1384.


پرینت

مجموعه مقالات همایش آیین دادرسی کیفری، 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جزایی

مجموعه مقالات همایش قانون آیین دادرسی کیفری: بنيان ها، چالش ها و راهكارها - آذرماه 1394

مولفان (به ترتيب حروف الفبا):


محمدعلي اردبيلي، لمياء رستمي تبريزي، محمدمهدي ساقيان، باقر شاملو، علي صفاري، جواد طهماسبي، رجب گلدوست جويباري، حسين مهرپور، عليرضا ميركمالي، حسين ميرمحمدصادقي، عليحسين نجفي ابرندآبادي، رحيم نوبهار، اميرحسن نيازپور
گروه حقوق جزا و جرمشناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
با همكاري انجمن علمي دانشجويي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي؛ كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي
ناشر: مولف
تابستان 1395

 

پرینت

پیاده سازی نشست حق بر مجازات نشدن، مبانی و آثار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت


دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
دانشکده حقوق و اقتصاد
"پیاده سازی نشست حق بر مجازات نشدن، مبانی و آثار"


نهم اسفند ماه 1394
"دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی"


"با حضور اساتید ارجمند آقایان دکتر علی آزمایش، دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر حسین غلامی، دکتر فیروز محمودی جانکی"
زیر نظر: دکتر امید دوست بین


نگارندگان: سحر سوادکوهی، نگین بابایی، حدیث محمدی طبائی
دانشجویان کارشناسی پیوسته


مرداد ماه 1400

 

مطالب مرتبط