پرینت

عدم گزارش بزه دیدگی به پلیس، مانعی در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

مطالعات نشان داده که درصد گزارش جرم به پلیس و سایر نهادهای تعقیب کننده نظام عدالت کیفری همبستگی قوی‌ای با نوع جرم ارتکابی روی بزه دیده دارد. با گسترش مباحث بزه دیده شناسی در سال‌های اخیر، بررسی‌های زیادی در کشورهای مختلف در زمینه گزارش جرم به پلیس و علل بالا بودن گزارش برخی از جرایم و از سوی دیگر، پایین بودن گزارش برخی جرایم به پلیس صورت گرفته است.

طبق مطالعات انجام شده در ایران، گفته می‌شود بیش از 50 درصد بزهکاری های صورت گرفته از سوی بزه دیدگان گزارش نمی‌شوند. بسترهای اجتماعی مختلفی به عنوان علل عدم گزارش بزه دیدگی به پلیس عنوان شده است. در حال مطالعه منابع خارجی در این زمینه بودم که به آماری از کشور هلند برخوردم. بررسی‌های صورت گرفته در این کشور نشان می‌دهد که میزانِ گزارشِ جرایمی چون سرقت خودرو و جرم برگلری (burglary) به پلیس، نسبت به گزارشِ عمدۀ جرایم خشونت آمیز، بسیار بیشتر است؛ به گونه ای که گزارش جرایم خشونت آمیز بسیار کمتر از جرایم علیه اموال می‌باشد. همچنین جرایم جنسی نیز، اغلب گزارش نشده‌اند.

مطالعه این آمار در کنار پژوهشی از دو استاد گران‌قدر مفید می‌نماید. در ادامه مطلب می‌توانید اولاً جدولی از این گزارش را مشاهده کرده و سپس مقاله استاد گران‌قدر، آقای دکتر نجفی ابرندآبادی به همراه جناب آقای دکتر توجهی که در سال 1378 نوشته شده است را در زمینه بزه ديده شناسي و مشکل بزه ديدگيهای گزارش نشده مشاهده کنید. نویسندگان محترم در مقاله مارالذکر، ضمن بررسی درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده در کشورهای مختلف جهان، از جمله آمریکا، کانادا، روسیه، فرانسه و انگلستان همین موضوع را در ایران در مورد یک جامعه آماری 1000 نفری، مطالعه و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته‌اند که متأسفانه در ایران نیز بیش از 60 درصد قربانیان جرائم، هرگز مراتب بزه دیدگی خود را گزارش نکرده اند. در بررسی علل عدم گزارش بزه دیدگیها، موضوعاتی از قبیل فقدان مدارک، بی اعتمادی به پلیس، حفظ آبرو و شخصیت خود و وجود رابطه خانوادگی با مجرم، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که برنامه ها و تدابیر مسئولان سیاست جنایی در امر مبارزه با بزهکاری، تا زمانی که بر آمار واقعی بزه دیدگان مبتنی نباشند. کارآیی و ارزش واقعی خود را نخواهند یافت. لذا ضروری است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه دیدگان و فراهم آوردن تسهیلاتی در تشریفات دادرسی، درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصی یا انزوای بزه دیده و به عبارت دیگر به بزهکاری یا بزه دیدگی جدیدی منجر می شود، تقلیل دهند.

همانگونه که اشاره شد، اساتید گران‌قدر در سال 1378 مطالعه فوق را انجام داده اند، لزوم بررسی مجدد این امر در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد.
شما را به مشاهدۀ آمار کشور هلند با موضوع درصد گزارش جرایم به پلیس با تفکیک  انواع مختلف جرایم و مقاله اساتید محترم، در ادامه مطلب دعوت می کنم.

 

 

میزان درصد گزارش جرایم به پلیس در کشور هلند با تفکیک انواع مختف جرایم

 مشاهده درصد گزارش جرایم به پلیس در کشور هلند با تفکیک انواع مختف جرایم

------------------------------------------------------------------------------

 

بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگیهای گزارش نشده

 

 

 

 

پیوست(ها):
 20120413144149-2172-148.pdf (نوع: PDF  حجم: 255KB)
 

 

منابع:

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید