پرینت

دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار مصوب 1387

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دسته بندی نشده

 در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب10/6/1366 مجلس شورای اسلامی و به منظور خدمت رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیاء حقوق عمومی، همچنین ارتقاء کیفیت و سرعت در دادرسی، دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

ماده1ـ دادگاه سیار در مرکز بخش، در محل ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف و یا محل مناسب دیگر تشکیل خواهدشد.

ماده2ـ صلاحیت دادگاه سیار مطابق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 10/6/1366 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده3ـ با عنایت به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاری، شهرک‌های صنعتی و مناطقی که فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زیاد است با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه دادگاه سیار تشکیل می‌گردد.

ماده4ـ نیروی انتظامی محل موظف به اجرای دستورات قضایی دادگاه سیار در مورد احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ و اجرای احکام و همچنین حفاظت از محل استقرار و تأمین امنیت قضات و کارکنان می‌باشد.

ماده5 ـ مدت فعالیت، روزهای استقرار و محدوده صلاحیت براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها توسط رئیس کل دادگستری استان تعیین و به نحو مقتضی اطلا‌ع‌رسانی خواهدشد.

ماده6 ـ پرونده‌های مربوط به دادگاه سیار در ساختمان محل استقرار، نگهداری و پس از پایان رسیدگی و اجرای حکم و همچنین پایان فعالیت به دادگستری شهرستان مربوط ارسال می‌گردد.

ماده7ـ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها نسبت به تدوین ضوابط و شرایط ایجاد دادگاه سیار حداکثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود.

ماده8 ـ آمار پرونده‌های مربوط به دادگاه سیار به صورت مستقل در سرجمع پرونده‌های دادگستری شهرستان مربوط محاسبه می‌گردد.

ماده9ـ حق‌الزحمه روزانه و نیز حق مأموریت قضات و کارمندان شاغل در دادگاه سیار با عنایت به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار، طبق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ت» ماده 39 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌گردد.

ماده10ـ بودجه سالانه و اعتبارات موردنیاز دادگاه‌های سیار توسط دفتر بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضاییه پس از هماهنگی با دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی در اعتبارات سالانه دادگستری استان منظور می‌گردد.

ماده11ـ با توجه به ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در تهیه محل استقرار دادگاه و اقامت قضات و کارمندان دادگاه سیار اقدامات لازم را به عمل آورند و رؤسای کل دادگستری‌های استان قبل از شروع به کار دادگاه‌های سیار مقدمات راه‌اندازی آن را مهیا کنند. وزارت دادگستری قبلاً هماهنگی لازم را با وزارت کشور انجام خواهدداد.

ماده12ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف‌اند پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نحوة اجراء و اثربخشی فعالیت این دادگاه‌ها را به معاون اول قوه قضاییه گزارش نمایند.

ماده13ـ این دستورالعمل در 13ماده در تاریخ22/5/1387 به‌تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید